Det är dags att betala medlemsavgiften
för 2021 .
200 kr per person, föreningar 500 kr,
på BG601-5333. Swish 1236 773 469.
Skriv alltid ditt namn, födelseår, mailadress
eller postadress.